• +381(0)11 6972858
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Monography

image1

Уредник : Др Светлана Рољевић Николић

Издавач: Институт за економику пољопривреде, 2021 (Нови Сад :Мала књига
Година издања: 2021.
Број страна/Тираж : 167/300

ISBN 978-86-6269-100-2

Преузмите документ : ПРИМЕНА нових технологија у циљу паметног
управљања процесом гајења поврћа у заштићеном простору


image1

АуторГрупа Аутора
Уредници: Marco Platania, Maрко Јелочник, Irina Neta Gostin

Издавач: Институт за економику пољоприврде Београд
Година издања: 2020.
Број страна : 351


Преузмите документ : Course for trainers: Organic farming, eco-market and their capitalization through the entrepreneurial initiative


image1Главни Уредник : проф. др. Милован М. Митровић.

Издавач: Институт за економику пољоприврде Београд
Година издања: 2020.
Број страна/Тираж : 199/500
ISBN 978-86-6269-090-6


Преузмите документ : НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМЗА ПРЕПОРОД СЕЛА СРБИЈЕ
                                       – Стање, проблеми и приоритети одрживог развоја –


image1 Аутор : Предраг М. Вуковић

Издавач: Институт за економику пољоприврде Београд
Година издања: 2019.
Број страна/Тираж : 293-301/200
ISBN:978-86-6269-071-5


Преузмите документ :  Конкурентност Руралних Туристичких Дестинација У Подручју Доњег Подунавља У Републици
Србији


image1 Аутори : Љиљана Д. Рајиновић, Снежана Д. Цицо

Издавач: Институт за економику пољоприврде Београд
Година издања: 2019.
Број страна/Тираж : 230/200
ISBN 978-86-6269-072-2

Преузмите документ : Унапред Припремљен План Реорганизације Као Начин Решавања Ликвидности Предузећа


Page 1 of 3

© 2005-2021 The Institute of Agricultural Economics (IAE) Belgrade

Search